Bankaları denetleyen kurum nedir? Ne iş yapar?

Tüm ticari kuruluşlarda bir denetleme mekanizması bulunmaktadır. Bankalar da bu kuruluşlardan biridir. Bankaları denetleyen kuruluşun adı BDDK’dır. Açılımı ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. Devlet tarafından kurulan bu kuruluş, bankaların yasa ve tüzüklere göre hareket etmesi maksadı ile kurulan bir denetleme kurumudur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun faaliyet konularını daha yakından incelemek gerekir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ne İş Yapar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun asıl faaliyet alanı, bankaları denetlemektir. Yasalara uygun hareket etmesini sağlamak ve gereken uyarıları yaparak, piyasaları düzenler. Bankalardaki işleyişi, kanunlar ile sınırlı ve güvenli bir düzene sokar. Bu güven ortamı, piyasalar kadar, bankanın müşterilerini de rahatlatacaktır. Bankalar Denetleme ve Düzenleme Kurumu, başkan dışında yardımcısı ve yedi tane üyesi bulunan bir kuruluştur. Her hafta toplantı yaparlar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun başka faaliyet alanları da şunlardır:

  • Kredi sistemini düzenlemek
  • Bankalarda gerekli görülen durumlarda, tasfiye işlemlerini yapmaktır. Bu konuda, kanuna uygun düzenleme esaslarını işleme koymak.
  • Banlardaki ilk kuruluş işlemlerinde rol almaktır.
  • Tüm bankalar için, denetleme mekanizmasını sağlamak.

Bunların yanı sıra yurtdışındaki piyasaları ve gelişmeleri takip eder. Yurtdışında gerçekleşen bankacılık ve finans konularındaki iyileştirmeleri izler. Bu konularda düzenlenen seminerlere katılır. Uluslararası bazı kuruluşlara üye olabilir. Diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla fikir iş birliği yaparak, olumlu gelişmeleri takip edip, ülke içerisinde uygulamaya koyar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Temel Amacı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, her konuda özerk çalışan bir kurumdur. Tarafsız ve objektif kararlar veren bir kuruluştur. Kurumun bulunduğu yer Ankara’dır. Özellikle, mali konularda tarafsız ve ilkeli çalışma prensibi bulunur. Birçok işlevi bulunan kuruluşun temel amacı, bankalarda mevduatı bulunan kişi ve kurumların haklarını savunarak, mağdur olmasını engelleyecektir. Devir işlemlerinde hak kaybı yaşanmasını önler. Bankaların tüzük ve yasalara uygun çalışmasını sağlayarak, piyasaları rahatlatır. Bankaların kredi oranlarını düzenleyerek, ekonomideki dinamikler üzerinde etkili olan bir kuruluştur. Faktoring ve diğer finans kaynaklı kuruluşların işleyişini de düzenlemesi ve denetlemesi açısından önem taşıyan bir kuruluştur.

Yorum Yapın